თანდებული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


თანდებული

მნიშვნელობა
  1. (გრამატიკა) მეტყველების უცვლელი ნაწილი, რომელიც დაერთვის სახელს და მართავს მას რომელიმე ბრუნვაში, აღნიშნავს საგნის მდგომარეობას, მიმართულებას და სხვა.
შენიშვნა:
თანდებულებია: -ზე, -ში, -კენ, -თვის, -დან, -გან
დამარცვლა:
თან-დე-ბუ-ლი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
თანდებულიანითარგმანები