ვერიფიკაცია

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


ვერიფიკაცია

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) შემოწმების საფუძველზე მტკიცებულების სისწორისა და ნამდვილობის დადასტურება
დამარცვლა:
ვე-რი-ფი-კა-ცი-ა
ეტიმოლოგია:
ლათ. vērificātiō
სინონიმები:
შემოწმებაკონტროლიდადასტურება

თარგმანები