ვენახი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ვენახ- ვენახ-ებ- ვენახ-ნ-
მოთ. ვენახ-მა ვენახ-ებ-მა ვენახ-თ(ა)
მიც. ვენახ-(ა) ვენახ-ებ-(ა) ვენახ-თ(ა)
ნათ. ვენახ-ის(ა) ვენახ-ებ-ის(ა) ვენახ-თ(ა)
მოქ. ვენახ-ით(ა) ვენახ-ებ-ით(ა)
ვით. ვენახ-ად(ა) ვენახ-ებ-ად(ა)
წოდ. ვენახ- ვენახ-ებ- ვენახ-ნ-


ვენახი კალიფორნიაში

ვენახი

მნიშვნელობა
 1. (არსებითი სახელი) ვაზის ბაღი, მიწის ნაკვეთი სადაც გაშენებულია
  ◆ ვენახები დაიკრიფა
  ◆ მოდი ვნახოთ ვენახი. რამ შეჭამა ვენახი? (ხალხური)
 2. ძვ. ვენაჴი - ვაზი
  ◆ მე ვარ ვენაჴი, მამაჩემი ჩემი მევენაჴე. ყოველმან ვენაჴმან რომელ ჩემ თანა დამკჳდრებულ არს და არა გამოიღოს ნაყოფი, მოჰკუეთოს იგი. (იოანე 15,1-2)
  ◆ აღარა ვსუამე ამიერითგან ნაყოფისაგან ამის ვენაჴისა (მათე 26,29)
 3. კუთხ. - ვაზი
  ◆ მაღალი ვენახი

წარმოთქმა:

IPA: vɘnaxɪ

დამარცვლა:

ვე-ნა-ხი

სინონიმები:

ზვარიბაგა (3)ახალშენისანაშენოპარტახიაბეჩხარიღმრთისმშობლისა
მეფე დემეტრე

შენ ხარ ვენაჳი, ახლად აღყუავებული,
მორჩი კეთილი, ედემში დანერგული,
ალვა სულნნელი, სამოთხით გამოსრული,
ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული,
და თავით თჳსით მზე ხარ განბრწყინებული.


თარგმანები