ეკონომიკური რეცესია

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ეკონომიკური რეცესია პირდაპირი მნიშვნელობით ეკონომიკურ აქტივობის კლებას ნიშნავს, ანუ ამ დროს იკლებს საწარმოთა მიერ პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი, კომპანიები ათავისუფლებენ მუშახელს ან უმცირებენ ხელფასს, ან ორივეს ერთად აკეთებენ, ამცირებენ ფასებს რათა დაგროვილი სასაქონლო მარაგები დროულად გაყიდონ. როდესაც ამგვარ ტენდენციას მსოფლიო ეკონომიკის თითქმის ყველა ძირითად სფეროში აქვს ადგილი ეს იმას ნიშნავს, რომ სახეზეა გლობალური რეცესია