დოკუმენტი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

დოკუმენტი არის იურიდიული ნიშვნელოობის ფაქტი ან უფლების დამადასტურებელი წერილობითი საბუთი, რიომელიც გაიცემა სახელმწიფოს მიერ. დოკუმენტის მთავარი აზრია მოგვაწოდოს წერილობითი ცნობა რაიმე ფაქტის შესახებ.