დახმარება:შორისდებული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

შორისდებული — უცვლელი მეტყველების ნაწილი, რომელიც უშუალოდ გამოხატავს ადამიანის სულიერ განწყობილებას, გრძნობასა თუ ნება-სურვილს.

მაგ.: ახ, ვიშ, ეჰ, ვაი, ერიჰა, ჰეი, ყოჩაღ, სუ...

ახ ნატვრას გამოხატავს, ვიშ - სიხარულს, აღტაცებას, ეჰ - დანანებას, ვაი - მწუხარებას, ერიჰაა - გაკვირვებას, ჰეი - მოწოდებას, ყოჩაღ - მოწონებას, სუ - მთქმელის ნება-სურვილს, ბრძანებას.

შორისდებულის მნიშვნელობის გასარკვევად წარმოთქმისას მთავარია ტონი. ამიტომ ერთი და იგივე გრძნობა შეიძლება სხვადასხვა შორისდებულით გამოიხატოს, ან ერთი და იმავე დაწერილობის შორისდებულით სხვადასხვა გრძნობა გადმოიცეს.

შორისდებული განცალკევებით მდგომი მეტყველების ნაწილია. იგი არც სრულმნიშვნელობიანია და არც დამხმარე: წინადადების წევრიც არ არის.

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება]