დახმარება:არსებითი სახელის თარგები

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

სტანდარტული არსებითი სახელი[რედაქტირება]

თუ ქართული არსებითი სახელი ბოლოთანხმოვანია და არ იკუმშება, მის გვერდზე ჩაწერეთ შემდეგი კოდი და შეავსეთ:

{{სტანდარტული არსებითი სახელი
| დამარცვლა =
| მრ_რიცხვი =
| ფუძე =
| სულიერი თუ უსულო =აქ ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო 
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = აქ ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული 
| საკუთარი თუ საზოგადო = აქ ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო 
| ვინ თუ რა ჯგუფის =აქ ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა 
}}

სტანდარტული არსებითი სახელი მრავლობითის გარეშე[რედაქტირება]

თუ არსებითი სახელი ბოლოთანხმოვნიანია და არ იკუმშება, მაგრამ მრავლობითი არ გააჩნია, გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი და შეავსეთ:

{{სასმგ
| დამარცვლა =
| ფუძე =
| სულიერი თუ უსულო = ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო 
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული =  ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული 
| საკუთარი თუ საზოგადო = ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო 
| ვინ თუ რა ჯგუფის =  ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა 
}}

ო-სა და უ-ზე დაბოლოებული სტანდარტული სახელები[რედაქტირება]

თუ არსებითი სახელის ფუძის ბოლოხმოვანი ო ან უ არის, გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული კოდი და შეავსეთ:

{{ქას-ო/უ
| დამარცვლა =
| მრ_რიცხვი =
| ფუძე =
| სულიერი თუ უსულო = ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო 
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული
| საკუთარი თუ საზოგადო = ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო 
| ვინ თუ რა ჯგუფის = ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა
}}


ო-სა და უ-ზე დაბოლოებული სახელები, რომლებსაც მრავლობითი არ გააჩნიათ[რედაქტირება]

თუ არსებითი სახელის ფუძის ბოლო ხმოვანი ო ან უ არის და მოცემულ სახელს მრავლობითი არ გააჩნია, გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული კოდი და შეავსეთ:

{{ქასმგ-ო/უ
| დამარცვლა =
| ფუძე =
| სულიერი თუ უსულო = ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო 
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული
| საკუთარი თუ საზოგადო =  ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო 
| ვინ თუ რა ჯგუფის = ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა
}}

ბოლოხმოვნიანი ან კვეცადი ბოლოხმოვნიანი არსებითი სახელები[რედაქტირება]

თუ არსებითი სახელი ბოლოხმოვნიანია ან იკვეცება, გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული კოდი და შეავსეთ:

{{ბოლოხმოვნიანი არსებითი სახელ
ფუძის კვეცა
| მრ_რიცხვი =
| ფუძე =
| შეკვეცილი ფუძე =  თუ არ იკვეცება, ჩაწერეთ სრული ფუძე
| ფუძე მრავლობითში = 
| სულიერი თუ უსულო =  ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო 
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული 
| საკუთარი თუ საზოგადო = ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო 
| ვინ თუ რა ჯგუფის =  ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა 
}}

შენიშვნა: ამ ცხრილის გამოყენებისას გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეცილი ფუძის გრაფა აუცილებლად უნდა შეავსოთ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ფუძე არ იკვეცება. ასეთ შემთხვევაშიგეიგე გოგოოო აღნიშნულ გრაფაში სრული ფუძე იწერება.

ბოლოხმოვნიანი არსებითი სახელი მრავლობითის გარეშე[რედაქტირება]

ამ შემთხვევაში გამოიყენეთ ეს კოდი:

{{ბოლოხმოვნიანი არსებითი სახელი მრავლობითის გარეშე
| დამარცვლა =
| ფუძე =
| შეკვეცილი ფუძე = <!-- თუ არ იკვეცება, ჩაწერეთ სრული ფუძე -->
| სულიერი თუ უსულო = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო -->
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული -->
| საკუთარი თუ საზოგადო = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო -->
| ვინ თუ რა ჯგუფის = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა -->
}}

ბოლოთანხმოვნიანი კუმშვადი არსებითი სახელები[რედაქტირება]

ბოლოთანხმოვნიანი კუმშვადი არსებითი სახელის შემთხვევაში გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი და შეავსეთ:

{{კუმშვადი არსებითი სახელი
| დამარცვლა =
| მრ_რიცხვი =
| ფუძე =
| შეკუმშული ფუძე = <!-- თუ არ იკვეცება, ჩაწერეთ სრული ფუძე -->
| სულიერი თუ უსულო = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო -->
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული -->
| საკუთარი თუ საზოგადო = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო -->
| ვინ თუ რა ჯგუფის = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა -->
}}