ბაასი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ბაას-
მოთხრობითი ბაას-მა
მიცემითი ბაას-(ა)
ნათესაობითი ბაას-ის(ა)
მოქმედებითი ბაას-ით(ა)
ვითარებითი ბაას-ად(ა)
წოდებითი ბაას-


ბაას–ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მშვიდი, გაბმული ლაპარაკი, საუბარი.
  2. (ზმნა) ქართულ ენაში ინფინიტივის არარსებობის გამო, გამოიყენება როგორც საწყისი ფორმა ზმნისათვის – ბ ა ა ს ო ბ ს
წარმოთქმა:
IPA: /bɑːsɪ/:აუდიო მაგალითი: ბაასი ?
დამარცვლა:
ბა·ას·
სინონიმები:
საუბარი, ლაპარაკი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ბაასობს, სჯა-ბაასი
შეადარეთ:
ლაპარაკი, მეტყველებათარგმანები