ადამ და ევას დროინდელი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ადამ და ევას დროინდელი

მნიშვნელობა
  1. ძველისძველი, დიდი ხნისა
    ◆ სადღაც ადამ და ევას დროინდელი დანა-ჩანგლები გამონახა და გასახეხად მიუყარა. (კ. ლორთქიფანიძე, "იმერეთი")
წარმოთქმა:
IPA: /ɑdɑm dɑ ɛvɑs drɔɪndɛlɪ/
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ად-ამ და ე-ვას დრო-ინ-დე-ლი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ადამის ჟამისა
ადამის ხნისა
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: