ადამის ხნისა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ადამის ხნისა

მნიშვნელობა
  1. ძველისძველი, დიდი ხნისა
    ◆ რომ მნახე, შემოვედი ერთი უსწავლელი, ადამის ხნის კაცი, აგეხსნა ჩემთვის, რასაც ახალი კანონები გეუბნებიან! (ა. წერეთელი, "ჩემი თაგადასავალი")
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ად-ამ-ის ხნი-სა
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ადამ და ევას დროინდელი
ადამის ჟამის
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: