ადამიანის ფერი აღარ აძევს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ადამიანის ფერი აღარ აძევს

მნიშვნელობა
  1. ითქმის ადამიანზე, რომელსაც ძლიერი ღელვის გამო მკვეთრად აქვს სახე შეცვლილი
    ◆ ღარა არც რა, რომ ადამიანის ფერი აღარ გაძევს და ფეხზედაც ძლივს-ღა სდგეხარ? ( ა. ყაზბეგი, "ხევისბერი გოჩა" )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
ად-ამ-ი-ან-ის ფე-რი აღ-არ ა-ძევს
სინონიმები:
ადამიანის ფერი არა აქვს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: