ადამიანის ფერი არა აქვს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ადამიანის ფერი არა აქვს

მნიშვნელობა
  1. ითქმის ადამიანზე, რომელსაც ძლიერი ღელვის გამო მკვეთრად აქვს სახე შეცვლილი
    ◆ — რა მოგივიდა, ბიჭო, ადამიანის ფერი არა გაქვს? — ჰკითხა გაოცებულმა ლევანმა. ( ა. ბელიაშვილი, "თავგადასავალი ბესარიონ გაბაშვილისა" )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
ად-ამ-ი-ან-ის ფე-რი არ-ა აქვს
სინონიმები:
ადამიანის ფერი აღარ აძევს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: