აბუჩად აიგდებს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


აბუჩად აიგდებს

მნიშვნელობა
  1. არარად მიიჩნევს, ვინმეს ან რაიმეს
    ◆ მთელ ევროპას ვიცნობთ, მაგრამ ეროვნული საქმე რომ ასე აბუჩად ჰქონდეთ აგდებული, არსად გვინახავს (ნ. ლორთქიფანიძე, "ბილიკ. ლიანდ.")
  2. ანგარიშს არ გაუწევს, დაამცირებს, დასცინებს
    ◆ ამას კი არ მოელოდა მახარე, რომ იმის გრძნობას ასე აბუჩად აიგდებდა ეთერი (შ. არაგვისპირელი, "გაბზარული გული")
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
აბ–უჩ-ად ა-იგ-დებს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: