აბანდებს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ზმნა


აბანდებ–ს

მნიშვნელობა
  1. იხ. დააბანდებს
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: