აბაკუნებს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ზმნა


აბაკუნებ–ს

მნიშვნელობა
  1. იხ. დააბაკუნებს.
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: