аиҧшра

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

აფხაზური


а́иҧшра

მნიშვნელობა
  1. (ზმნა) მიმსგავსება (еиҧшу́п). сашьеи сареи ҳаиҧшуп მე და ჩემი ძმა ერთმანეთს ვგევართ. шəара шəеиҧшӡам თქვენ ერთმანეთს არ გევხართ.
  2. (არსებითი სახელი) მსგავსება. адəахьалатəи аиҧшра შინაგანი მსგავსება; аҟазшьақəа реиҧшра ხასიათთა მსგავსება; ҩ-маҭəарк реиҧшра ორი საგნის მსგავსება.
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=аиҧшра&oldid=88862“-დან